tekst

Kompetansefakta om meg

Dato: 15.11.16


Tekst som formidling har mange former. Jeg er utdannet i akademia, som ga meg et teoretisk fundament. Innen markedskommunikasjon og reklame lærte jeg strategisk tenkning og markedspsykologi. Gjennom journalistikken fikk jeg møte de menneskene jeg tidligere mest hadde henvendt meg til på avstand, og samtidig fikk jeg jobbet med reportasjen, intervjuet og tematisk skriving, og med min egen tekstlige form. Gjennom redaktørjobben i Kreativ Forum og i Reiser og Ferie fikk jeg utvikle hele det sammenhengende produktet samt styre en redaksjon. I undervisningen ved Westerdals lærte jeg å sette idéutvikling og prosesstenkning i system og å holde oppmerksomheten til store grupper ambisiøse folk samtidig. Gjennom tv lærte jeg å stå på et podium og skrive snakkemanus.

I dag gjør jeg alt dette, til enhver tid, og i alle sammenhenger, i tillegg til å holde egenutviklede kurs både for enkeltpersoner og firmaer.

Målrettet kreativ kommunikasjon på mange arenaer.


Kontaktinformasjon:
Kari Gjæver Pedersen
Mobil: +47-92280107
E-post: karigp@online.no
Twitter: Kari Gjæver @karistekster
Instagram: karigjaever
Adresse: Vendelveien 56, 1397 Nesøya

Utdanning
Diplomstudiet i Markedsføring, IFM/BI
Nordisk Mellomfag, Norrønt særemne, UIO
Nordisk Grunnfag, UIO
Kurs
NLP Master Practitioner, Mind Too
NLP Practitioner, Mind Too
Erfaring
30 års erfaring innen målrettet, kreativ kommunikasjon.
25 års erfaring som journalist.
25 års erfaring som veileder, kursholder og formidler ved skoler, høyskoler og for næringslivet.
Redaktør i to perioder i markedsføringsavisen Kreativt Forum og i reisemagasinet Reiser og Ferie.
Erfaring som programleder og manusutvikler for ulike tv-konsepter.
Har skrevet flere bøker.
Senior kreatør i Gjæver Pedersen AS.
Målrettet kreativ kommunikasjon
Jeg er senior innen markedskommunikasjon, og utvikler kommunikasjonskonsepter og kommunikasjonsideer som jeg til slutt forankrer i tekst. Dette er kompetanse som tradisjonelt ble brukt i reklame, men som etter hvert også har fått innpass i andre typer massekommunikasjon. Dette er fordi prosessene og metodene er effektive og presise i bruk, slik at det blir mulig å lage budskap som ikke bare treffer leseren, men som samtidig er engasjerende, informative og relevante. (Og hvem ønsker ikke det?)
På denne typen oppdrag jobber jeg alene, i team med ad, i et større team eller i andre konstellasjoner.
Journalistikk
Som fast leverandør av artikler, reportasjer, intervjuer og større tematiske saker til norske magasiner i en årrekke, har jeg fått dukke ned i utrolig mye spennende og ulikt. Jeg jobbet også veldig tidlig med nettbaserte tekster, blant annet for Norges første nettmagasin, Femme.no.
Redaktøransvar
I Kreativt Forum var redaksjonen liten, og jeg var engasjert på alle nivåer, fra evaluering og planlegging til korrektur før ferdig avis. I Reiser og Ferie var det motsatt, med mange mennesker og funksjoner. Det ble mer lederansvar, strategier og konsepter, delegering av ansvar, kreativ overbygning og teamjobbing. Bladet ble utviklet visuelt og innholdsmessig, jeg satset på temanummer, og dermed var det mulig å gå både i bredden og dybden under én paraply, for eksempel med utgivelser som Øyer, Seremonier, Mennesker.
Undervisning
Siden 1990 har jeg vært veileder og prosjektlærer ved flere linjer og studieretninger på Westerdals ACT. Andre oppgaver har vært å lese opptaksprøver, gjøre opptaktsintervjuer og ta inn studenter ved skolen. I tre år var jeg også studieleder for 2. klasse tekst, før jeg flyttet tilbake til Nord-Norge for en periode. Da jeg kom hjem, fortsatte jeg som prosjektlærer og veileder, samtidig som jeg var kursholder for Westerdals Kompetanse. Det innebar for eksempel å holde påbygningskurs for Bachelorstudenter og kreative kurs for privatpersoner og bedrifter.
Forfatter
Sammen med Christine Istad utviklet jeg tre kulturelle reisebøker for barn som kom ut på Cappelen-Damm, «Min reise til Spania» (2001), «Min reise til Danmark» (2003) og «Min reise til Hellas» (2004). Illustratør Gry Moursund vant prisen Årets vakreste bøker to år på rad for illustrasjonene i Danmark-boken og Hellas-boken.
Barneboken «Norske vikingkonger. Geniale erobrere og ville eventyrere», kom på Gyldendal forlag i 2005. Også den gjorde jeg sammen med Christine Istad. Illustratør var Anne-Britt Meese. Som forfatter ble jeg nominert til Kultur- og Kirkedepartementets pris for beste barne- og ungdomsbok i klassen fagbok for 2006.
En bokserie om meditasjoner kom på Notabene forlag i 2009. Illustratør her var Eva Christine Laszka.
Annet
2017nå – 2016Samfunn: Startet kampanjeorganisasjonen Guerrilla Plastic Movement sammen med Liv Evjan og Christine Istad. Jobber med prosjekter og aksjoner. Publiserer på Facebook og Instagram. Mål: Bruke kunst og kommunikasjon for å få oppmerksomhet rundt plastforsøplingen av havet.
2017nå – 2014Verv: Styremedlem i KEM, Kunstnernes Eget Materialutsalg
2016 – 2014Kurs: «Fra skrivekurs til bok» ble avsluttet våren 2016 med lanseringen av jubileumsboken «Med pensel og penn» i anledning av Sarpsborgs 1000 år som by. Prosjektleder og initiativtaker til prosjektet var Hilde Sørlie.
2016Kunst: Deltok på Kunst Rett Vest 2016 på Dikemark sykehus innenfor Christine Istads prosjekt Introversion. Skrev og publiserte stedsrelaterte tekster i hele utstillingsperioden.
2012Bok/kommunikasjon: Gåtur over Varangerhalvøya for å utforske samiske steder. Saivo er en del av et kommende prosjekt.
2009 – 2007Bok: Går pilegrimsturen «Shikoku hachijuhakkashojungyo» sammen med Christine Istad. En reise på 1440 kilometer fra tempel 1 til tempel 88 som vi gjør i løpet av høsten 2007 og 2008. Samtidig en utforskning av møtet mellom øst og vest. Bok 2017.
2008 – 2007Kurs og formidling: Leseombud i Tromsø fengsel.
Representert på nettsidene til «Leser søker bok» med en tekst knyttet til erfaringene som leseombud.
– 2008Offentlig: Representert på undervisningsnettstedet «Ordfjord» (Aschehoug Utdanning) med utdrag fra boken «Norske Vikingkonger. Geniale erobrere og ville eventyrere.»
Stipender
2012Stipend: To reisestipender NFFO, det siste våren 2012.
Stipend, Statens Kunstnerstipend våren 2012, studieprosjekt i Varanger.