tekst

Ny bok!! Hvordan komme til Nirvana uten å dø først.

Dato: 13.04.18

88 templer, 140 mil og 7 uker på veien mot Nirvana ble til 308 sider fullspekket med bilder og tekst. I tillegg får du en ren tempelbrosjyre med kart, info og tekst om alle de 88 templene.

Og der kilte det seg fast, gitt

Dato: 12.05.17

Jeg har et bilde jeg bare må få ut av hodet. Det ble puttet dit av en politiker en dag i forrige uke, og siden har det vært som limt fast.

Inni våre hoder

Dato: 04.05.17

Hva er det vi egentlig tenker? Og gjør? En avsporing om markedsundersøkelser. (Å herregud.)

Bak maktas språkvegg vokser frykten

Dato: 05.12.16

Hvordan kunne Trump bli president? Eller: Den psykologiske langtidseffekten av å ikke svare på spørsmål.

Det fullstendig åpne rommet

Dato: 17.11.16

Tekst er den frie tanken nedfelt i et språklig bilde. Men i hvor stor grad er det mulig å holde tanken fast uten teksten? Og. Er det mulig å erkjenne tanken uten språket? Hvordan ser i så fall tanken uten det språklige ut? Kan vi forestille oss det? Og hva om vi bare bruker språk og tekst, også der vi vanligvis bruker bilder. Altså, hva om vi lar de indre bildene komme frem, kreerer fotografiene slik vi ønsker dem, uavhengig av den ytre virkeligheten. Det kommer til å bli noen fantastiske bilder. Noen helt eventyrlige møter og scener. Fantasien satt ut i livet. Hvilket møte ønsker du deg aller mest? Lag det.