tekst

Det fullstendig åpne rommet

Dato: 17.11.16

Tekst er den frie tanken nedfelt i et språklig bilde. Men i hvor stor grad er det mulig å holde tanken fast uten teksten? Og. Er det mulig å erkjenne tanken uten språket?

Hvordan ser i så fall tanken uten det språklige ut?
Kan vi forestille oss det?

Og hva om vi bare bruker språk og tekst, også der vi vanligvis bruker bilder. Altså, hva om vi lar de indre bildene komme frem, kreerer fotografiene slik vi ønsker dem, uavhengig av den ytre virkeligheten. Det kommer til å bli noen fantastiske bilder. Noen helt eventyrlige møter og scener. Fantasien satt ut i livet.
Hvilket møte ønsker du deg aller mest? Lag det.