tekst

Siste bok fra Yalom. Strålende lesning.

«Å bli seg selv» av Irvin D. Yalom

Dato: 01.11.18

«En av årets beste bøker 2017» skriver britiske The Guardian. I fjor høst kom den på norsk, og jeg fikk oversette. For ei bok!

Irvin D. Yalom har gjennom sin karriere som psykiater pløyd dypt i sine pasientert liv. I denne boka vender han det terapeutiske blikket på seg selv.

Han åpner fortellingen med et nattlig mareritt som peker tilbake på en hendelse da han var gutt. Han husker hvordan han ropte «hei meslinger» til ei jevngammel jente han passerte om morgenen på sykkel. I drømmen kommer hennes far og griper tak i ham og forteller ham alvorlig at det han sa, skadet henne. Den nattevåkne Yalom blir tvunget til å huske tilbake, innser at ropingen ikke var en engangsforeteelse, og blir dypt rystet av seg selv og sin oppførsel. «Empatiens fødsel» kaller han hendelsen, og den danner utgangspunkt for den egenrefleksjonen denne innsiktsfulle tenkeren, terapeuten og forfatteren byr på for leseren.

Og la det være sagt med én gang: Dette er ikke bare en manns livshistorie; Yaloms refleksjoner rundt sitt liv og sin personlige utvikling er en invitasjon for oss alle til å lodde dypere i våre liv, utforske hvordan vi tenker, hva vi gjør og hvorfor.

Det er fantastisk å få ei slik bok i fanget. Jeg elsket å lese den, og å jobbe med den.
Og har du ikke selv oppdaget ham ennå, har du altså et helt forfatterskap å ta av. Bare å begynne.

Han er opptatt av selvet, personlighetsstrukturen og hvordan vi i sterke brytninger med oss selv vokser frem til hele mennesker, og han viser frem hvordan denne erkjennelsen kan være til hjelp i psykoterapeutisk arbeid.

Det var utgivelsen av «Kjærlighetens bøddel og andre fortellinger fra psykoterapien» som i 1989 etablerte Yalom som en ledende forfatter når det gjelder psykoterapeutisk litteratur.